Tips om lys

Tips om lys

1. All bruk av levende lys krever tilsyn, også dekorlys. Vanlige aktsomhetsregler skal tas også for slike lys.

2. La kubbelys brenne minimum tre timer første gang det er i bruk. Da vil åpningen i lyset bli penest, lyset vil brenne jevnere og man får mer ut av det.

3. Ikke sett lys for tett inntil hverandre når de brenner. Da vil de smelte hverandre. Ha iallefall 10 cm avstand.

4. Lysets veke har mye å si for hvordan det brenner. Vedlikehold lyset ved å klippe ned veken etterhvert. Ei lang veke vil gi lyset en for høy flamme som soter.